Znalecké posudky

Naše služby | Znalecké posudky
Znalecké posudky pro daň z nabytí nemovitých věcí a vyplnění daňového přiznání
 
Prodali jste svou nemovitost? Nezapomeňte podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Pokud potřebujete pro tyto účely znalecký posudek obraťte se na nás!
Znalecký posudek, již sice od 1.1.2014 není povinnou přílohou daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, protože příslušný finanční úřad umí vypočítat minimální výši daně ze tří čtvrtin ceny obvyklé (tzv. směrnicovým odhadem dle zveřejněných cenových map), ale v mnoha případech je vyhotovení znaleckého posudku jednodušší variantou a finančním úřadem i preferovanou. A nebojte se, náklady na vyhotovení znaleckého posudku si můžete odečíst od základu daně, a pokud se rozhodnete svěřit prodej Vaší nemovitosti do našich rukou, máte znalecký posudek v ceně služeb.
I nadále platí, že daň je standardně hrazena z ceny vyšší – buď z kupní ceny či z ceny obvyklé určené Finančním úřadem nebo soudním znalcem.
Znalecký posudek vyhotovuje náš smluvní partner a ceny jsou pro ty, co nejsou našimi klienty následující:
Ceník
Pozemky, menší objekty (garáž apod.) 3 000,- Kč vč. DPH
Bytové jednotky 3 800,- Kč vč. DPH
Domy 5 500,- Kč vč. DPH
 
Samozřejmostí je, že naším klientů vyplňujeme daňové přiznání z nabytí nemovitých věcí a podáváme jej na příslušný finanční úřad. Příslušný finanční úřad se bere dle katastrálního území nemovitosti, nikoliv dle bydliště vlastníka.