Průkaz energetické náročnosti budovy

Naše služby | Průkaz energetické náročnosti budovy
                          Pokud se zajímáte o trh s nemovitostmi tak jste zcela určitě termíny, jako PENB či energetické štítky, zaznamenali. Zkratka PENB znamená průkaz energetické náročnosti budovy a od 1.1. 2013 každý, kdo má v úmyslu prodat či pronajmout svou nemovitost, tak již při prezentaci nemovitosti musí zveřejnit a zájemci při prohlídce předložit tzv. průkaz energetické náročnosti budovy. Tato povinnost se nevztahuje pouze na družstevní byty a objekty pro rodinnou rekreaci. U bytů v osobní vlastnictví je možná výjimka, a to v případě, kdy majitel bytu i přes písemnou výzvu adresovanou Společenství vlastníků jednotek, průkaz energetické náročnosti budovy neobdrží. Je však povinen doložit spotřebu energií bytové jednotky za poslední tři roky, a to prostřednictvím faktur od dodavatelů.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, kterým se výpočtově hodnotí spotřeba energie budovy. Počítá se spotřeba zejména energie na vytápění, na ohřev teplé vody, umělé osvětlení, na vzduchotechniku či chlazení. Průkaz se skládá z hodnotícího protokolu a z grafického vyjádření celkových výsledků ve formě energetického štítku.

Podle průkazu je budova zařazena do jedné z kategorií energetické náročnosti na stupnici od A do G. Je to podobné jako například u elektrických spotřebičů. Nové a poměrně slušně zateplené budovy jsou nejčastěji v kategoriích B a C. U starších budov, které nebyly významně rekonstruovány, lze očekávat i kategorie D až G.

Průkaz může zpracovat pouze Energetický specialista vedený v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. My s takovou specializovanou firmou spolupracujeme a její služby Vám rádi zprostředkujeme.

Myšák reality všem svým klientům nabízí zpracování průkazu energetické náročnosti budovy zdarma.